Wikia YGOPro Custom
Advertisement

Cách up card lên Wiki

  • Đăng ký 1 cái nick hoặc login bằng nick facebook cũng được.
  • Vào địa chỉ này : Nhấn vào đây để tùy chỉnh thiết lập
    --- Mục Preferred editor: chọn Source editor.
  • Xong rồi thì Tạo trang mới và nhập code dạng như sau.

Lưu ý: Phần nào không có thì để trống hoặc bỏ đi.

{{CardTable
| tacgia = Tên người tạo card.
| scripter = Tên người viết script card add vào YGOPro.

| archetype = Archetype của card đó
| loaibai = Normal Monster, Effect Monster, Ritual Monster, Fusion Monster, Synchro Monster, Xyz Monster, Pendulum Monster , Spell, Trap
| phannhanh = Dùng cho Spell hoặc Trap gồm: Normal, Ritual, Field, Quick-Play, Equip, Continuous, Counter
| hinhanh = là hình bạn up lên Wiki. Nhớ ghi cả file đuôi của nó. VD: up file có tên.. Đẹp quá đẹp.png .... thì bạn phải ghi chính xác tên đó vào.
| he = Attribute của Monster như Divine, Wind, Light, Dark, Earth, Water, Fire.
| chungloai1 = Dùng cho Monster. VD như Warrior, Dragon, Spellcaster,...
| chungloai2 = Dùng cho Monster. VD như Effect, Tuner, Toon, Xyz, Pendulum...
| chungloai3 = Như trên nhưng thường chỉ toàn cho Monster có Effect.
| chungloai4 = Monster có 4 Type thường dạng như vầy. Vd: Fairy / Fusion / Pendulum / Effect
| chungloai5 = Monster đến 5 Type thì rất.. hiếm. Vd: Dragon / Tuner / Fusion / Pendulum / Effect
| Pscale = Cho quái thú Pendulum.
| capdo = Level của Monster. Ghi số.
| dangcap = Rank của Monster. Ghi số.
| atk = Chỉ số ATK.
| def = Chỉ số DEF.
| maso = Mã để là database add cho YGOPro.
| engdes = Mô tả về card
| PSeff = Pendulum Effect của Pendulum Monster.
| PMeff = Monster Effect của Pendulum Monster.

| diemso = Tự cho điểm lá bài.
| danhgia = Nơi tự đánh giá hoặc ghi chú thêm cho lá bài. Vd như Luật, Mô tả lược sử,...
}}

Advertisement